konference

Odborné konference mají za cíl seznámit účastníky s nejnovějšími informacemi a trendy z odvětví, na které jsou zaměřeny.

Pomáháme s organizací, logistikou i samotnou produkcí akce na místě. Zaměřujeme se však především na jejich bezchybné technické zajištění.

Žádná konference se neobejde bez kvalitního ozvučení, které zajistí srozumitelnost mluveného slova pro všechny účastníky. Disponujeme technikou pro menší a středně velké konference pro 50 až 500 účastníků.

Na konferencích zajištujeme videoprojekci, pod kterou se skrývá projekční technika v sálech, náhledové monitory pro předsednický stůl, odbavení prezentací a video příspěvků z naší videorežie, kamerový přenos řečníka na plátno, možný přenos obrazu do jiných prostor, záznam a jiné služby.

Dodáváme rovněž vhodné osvětlení, tlumočnickou techniku i hlasování. Právě hlasování či jiná forma interaktivity s účastníky např. prostřednictvím mobilních telefonů je příjemným zpestřením zaběhlého programu.

Stále více se prosazují také online přenosy, které nabízí účast mnohem více účastníkům, než je kapacita konferenčních prostor bez ohledu na to, kde se právě nacházejí. Stačí jen internetové připojení. Běžně pak streamujeme obraz i zvuk na sociální sítě pořadatele. Do streamu je možné vložit obraz z kamer, prezentace, fotky, video příspěvky, titulky, logo v obraze atd.

Hybridní konference

Moderní forma pořádání akcí. Kombinuje v sobě klasický „živý“ event, kterého se účastní i online publikum a společně sdílejí obsah a zážitky, ačkoliv se nacházejí na různých místech.

Ačkoliv hybridní event nikdy nemůže nahradit osobní setkání tváří v tvář a s tím spojené emoce, sociální vazby či večerní networking, má určitě i nesporné výhody.

Organizátorům umožňuje zvýšit počet zúčastněných na akci (ať už kvůli malé kapacitě prostor nebo proto, že někteří nemohou z různých důvodů přijet) a tím je např. zatraktivnit i pro potenciální sponzory.

Určitě zcela opomenout nemůžeme ani ekologické hledisko, neboť zapojení na dálku odbourává cestování (auto, letadlo) a tím přispívá ke snižování emisí.

Technické zajištění akce v maximální kvalitě, s maximálním nasazením